Zarząd Sto­wa­rzy­sze­nia od 2017 r.

Pre­zesMarian Adam­czyk798240100, 52 3711186
Wice­pre­zesMag­da­le­na Wolska697054880, magdaakslow@gmail.com
Sekre­tarzBar­ba­ra Szymankiewicz784230219, 52 3416042
Skarb­nikDanu­ta Chyrek516961400
Czło­nek zarząduJózef Wło­dar­ski519871397