Zarząd stowarzyszenia

Zarząd Stowarzyszenia Rodzina Katyńska w Bydgoszczy

Magdalena Wolska

Prezes

Marian Adamczyk

Wiceprezes

Marian Adamczyk

Wiceprezes

Marian Adamczyk

Wiceprezes

App Access

Experience the fusion of imagination and expertise with Études Architectural Solutions.

Experience the fusion of imagination and expertise with Études Architectural Solutions.

Experience the fusion of imagination and expertise with Études Architectural Solutions.

Architectural Solutions

Experience the fusion of imagination and expertise with Études Architectural Solutions.


Rodzina Katyńska Bydgoszcz

Strona internetowa Stowarzyszenia Rodzina Katyńska w Bydgoszczy