Katyń… Ocalić od zapomnienia

W ramach ogólnopolskiego programu „Katyń… ocalić od zapomnienia” uhonorowano naszych Katyńczyków  sadząc im „Dęby Pamięci”. Dzięki staraniom władz samorządowych oraz szkół, uhonorowano naszych katyńczyków  sadząc” Dęby Pamięci” w następujących miejscach:

 • I. Skwer ks. Zdzisława Peszkowskiego w Bydgoszczy
  • Witold Bałachowski por.rez. Katyń
  • Piotr Grduszak podkomisarz S. G. Miednoje
  • Józef Pilaczyński kpt. rez. Katyń
  • Franciszek Pozorski S.W. Miednoje
  • Franciszek Reinke podkomis. S.G. Miednoje
  • Tadeusz Gadomski major Katyń
  • Henryk Umiński kapitan Charków
  • Marcin Gertig z-ca komendanta P.P. Białoruś
  • Józef Godek  podporucznik Katyń
  • Ignacy Kałka st. posterunkowy P.P. Miednoje
  • Czesław Manikowski podporucznik rez. Katyń
  • Karol Wojtczak podporucznik Katyń
  • Adam Zaleski podpułkownik Charków
  • Roman Zys podporucznik  Katyń
 • II. Publiczne Gimnazjum im. Mariana Rejewskiego w Białych Błotach
  • Czesław Brancewicz porucznik rez. Katyń
  • Franciszek Adamczyk aspirant P.P. Miednoje
  • Walenty Kubacki podporucznik Charków
  • Stanisław Rychlicki major Charków
  • Bolesław Folejewski major Katyń
  • Jan Kozieł aspirant P.P. Miednoje
 • III. Szkoła Podstawowa w Pawłowie
  • Paweł Przytula porucznik Charków
  • Bronisław Krupa aspirant P.P. Miednoje
 • IV. Publiczne Gimnazjum im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Kamieniu Krajeńskim
  • Stefan Figlewicz st. posterunkowy P.P. Miednoje
  • Wincenty Kaczmarek przodownik P.P. Białoruś
  • Franciszek Przytarski podporucznik Katyń
  • Stefan Wilkosz st. przodownik S.G. Białoruś
 • V. Liceum nr I im. St. Staszica w Ostrowcu  Świętokrzyskim
  •   Jan Maj kapitan Charków
 • VI. Szkoła Podstawowa w Mazowszu (pow. Lipno)
  • Stefan Dąbrowski kapitan rez. Charków
 • VII. Gimnazjum nr 121 im. Wojciecha Zawadzkiego w Warszawie
  • Tomasz Jaskółka kapitan Charków
 • VIII. Gimnazjum nr 26 przy Zespole Szkół nr 25 przy ul. Adama Czartoryskiego w Bydgoszczy
  • Stanisław Komornicki podpułkownik Charków
  • Władysław Nieć porucznik rez. Katyń
  • Andrzej Nowicki nadkomisarz P.P. Miednoje
 • IX. Urząd Gminy w Świekatowie pow. Świecie
  • Józef Deręgowski aspirant P.P. Miednoje
 • X. Publiczna Szkoła Podstawowa im. T. Kościuszki w Ubieszynie pow. Przeworsk
  • Franciszek Kubrak aspirant P.P. Miednoje
 • XI. Zespół Szkół Publicznych nr 3 w Pleszewie
  • Teodor Banasiewicz  porucznik Katyń
 • XII. Gimnazjum nr 27 w Bydgoszczy
  • Paweł Fernezy kapitan Charków
 • XIII.  Zalesie Królewskie Władysław Chmara więzień Mińska

Rodzina Katyńska Bydgoszcz

Strona internetowa Stowarzyszenia Rodzina Katyńska w Bydgoszczy