Prezesi Stowarzyszenia Rodzina Katyńska Bydgoszcz

 

  • Danuta Rumfeld współzałożycielka i prezes, w latach 1990 – 2002, Rodziny Katyńskiej w Bydgoszczy

Danuta Rumfeld (ur. 1926 r., zmarła 20 sierpnia 2002 r.), córka kpt. Ignacego Nowaka odznaczonego Krzyżem Virtuti Militari, kierownika Referatu II Komendy Rejonowej Uzupełnień w Rawie Ruskiej zamordowanego w kwietniu 1940 r. przez NKWD w Bykowni.

13 kwietnia 1940 r. żona kpt. Ignacego Nowaka wraz z córką Danutą zostały wywiezione do Kazachstanu gdzie pracowały przymusowo jako robotnice kołchozowe.  W maju 1945 r. wróciły do Polski do rodzinnego Inowrocławia.

Danuta Rumfeld była współzałożycielką i prezesem Rodziny Katyńskiej w Bydgoszczy przez 12 lat. Człowiek –  instytucja, nie ograniczała się tylko do prowadzenia Rodziny Katyńskiej w Bydgoszczy, ale pełniła ważne  funkcje w Federacji Rodzin  Katyńskich w Warszawie, Związku Sybiraków, Wojewódzkim i Miejskim Komitecie Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa, Towarzystwie Pamięci Powstania Wielkopolskiego w Bydgoszczy. Była duszą wszystkich przedsięwzięć w Rodzinie, wspaniałą organizatorką pielgrzymek trasą cmentarzy na Wschodzie, sentymentalnych podróży po dawnych Kresach Wschodnich Rzeczypospolitej oraz licznych wycieczek krajoznawczych. Była też autorką i współautorką wielu opracowań poświęconych zamordowanym na nieludzkiej ziemi. Za trud i poświęcenie włożone w upamiętnienie Zbrodni Katyńskiej została odznaczona Złotym Krzyżem Zasługi, odznaką honorową Sybiraka, srebrnym i złotym medalem Opiekuna Miejsc Pamięci Narodowej i kombatanckim Krzyżem Zasługi.

 


 

  • Barbara Krystyna Bocheńska w latach 2002-2007 prezes Rodziny Katyńskiej w Bydgoszczy

Barbara Krystyna Bocheńska (ur. 1934 r., zm. 8 stycznia 2013 r.), była córką kpt. pilota Bronisława Józefa Lubinkowskiego, absolwenta Oficerskiej Szkoły Marynarki Wojennej w Toruniu, oficera Morskiego Dywizjonu Lotniczego w Pucku i Flotylli Pińskiej oraz pochodzącej z Bydgoszczy Gertrudy ze Sperkowskich. We wrześniu 1939 r. kpt. Lubinkowski wpadł w ręce Sowietów. Był więźniem Kozielska. Zginął w Katyniu na początku kwietnia 1940 r. Latem 2000 r. (miesiąc przed wyjazdem na uroczystość otwarcia Polskiego Cmentarza Wojennego w Katyniu) pani Barbara wspominała: – Pierwszy raz byłam w Katyniu pięć lat temu (rok 1995). Na podstawie materiałów źródłowych ustaliłam prawdopodobne miejsce pochówku ojca. Wydawało mi się, że stawiam zapalony znicz na grobie taty.

Od jesieni 2002 r. po śmierci Danuty Rumfeld, współzałożycielki i pierwszej prezes Rodziny Katyńskiej w Bydgoszczy, pełniła obowiązki szefowej stowarzyszenia. Organizowała i uczestniczyła w wielu pielgrzymkach na groby ojców i w wyjazdach na dawne ziemie II Rzeczypospolitej. Kierując Rodziną Katyńską w Bydgoszczy, przyczyniła się do utrwalenia pamięci o ofiarach Zbrodni Katyńskiej. Brała udział w licznych spotkaniach z uczniami bydgoskich szkół, podczas których przekazywała młodym prawdę o tragedii polskich jeńców, ofiar NKWD i ich rodzin.

Z wykształcenia pani Barbara była polonistką i pedagogiem, absolwentką Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Była osobą niezwykle serdeczną i dowcipną.

 


 

  • Izabella Montowska w latach 2007-2017 prezes Rodziny Katyńskiej w Bydgoszczy

Obecnie Honorowy Prezes Rodziny Katyńskiej w BydgoszczyPani Izabella Montowska rozpoczęła działać w Rodzinie Katyńskiej w Warszawie. Po utworzeniu Rodziny Katyńskiej w Bydgoszczy została jej członkiem. Początkowo działała w Komisji Rewizyjnej. 15 listopada 2006 została wybrana przez zebranie spraw.-wyb. na wiceprezesa. Od 10 października 2007 była p.o.Prezesem (choroba pani B.Bocheńskiej). Od 16 listopada 2011 do 19 kwietnia 2017 pełniła funkcję Prezesa. Została wybrana na Honorowego Prezesa Rodziny Katyńskiej w  Bydgoszczy. Prowadziła aktywną i szeroką działalność. Dzięki Jej staraniom został postawiony nowy krzyż katyński oraz odrestaurowany cmentarzyk katyński przy kościele p.w. Polskich Świętych Braci Męczenników w Bydgoszczy. Dodatkowo Izabella Montowska była w Radzie Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa Województwa  Kujawsko -Pomorskiego.Otrzymała Odznakę i Medal opiekuna miejsc Pamięci Narodowej.

 

  • Marian Adamczyk w latach 2017 – 2024 prezes Rodziny Katyńskiej w Bydgoszczy 

 

 


 

  • Magdalena Wolska prezes Rodziny Katyńskiej w Bydgoszczy od 2024 

 

 


Rodzina Katyńska Bydgoszcz

Strona internetowa Stowarzyszenia Rodzina Katyńska w Bydgoszczy